RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘Gminne szaleństwa’

Gmina Grzmiąca

01 mar

Dziękuję bardzo Urzędowi Gminy Grzmiąca za :

  • Smyczkę
  • 2 metalowe długopisy
  • breloczek
  • drewniane kredki
  •  mapa turystyczna 

12767212_10206763977471403_1465558263_n

 

Mały Rys Historyczny :

Gmina Grzmiąca położona jest w środkowo-wschodniej części województwa Zachodniopomorskiego, w powiecie szczecineckim. Powierzchnia gminy stanowi 11,6% powierzchni powiatu, plasując tę gminę jako najmniejszą w powiecie (nie licząc miasta Szczecinek). Siedzibą gminy jest miejscowość Grzmiąca.

 

Klimat 1

Gmina, mimo że ma charakter typowo rolniczy (ponad 50% powierzchni stanowią użytki rolne), to czysteśrodowisko, duża powierzchnia lasów oraz bliskość rzeki Parsęty sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki. Naturalne ukształtowanie terenu, położenie i walory krajobrazowe pozwalają na czynne spędzenie wolnego czasu w formie spacerów, wędrówek pieszych i rowerowych. Duża ilość lasów (ponad 40% powierzchni gminy) zachęca szczególnie grzybiarzy i innych zbieraczy runa leśnego (jagody, borówki, zioła) oraz myśliwych i obserwatorów dzikiej przyrody. Często można tu spotkać stada saren, jeleni, dzików, żurawi. Widuje się tu również rzadkie okazy fauny i flory, jak na przykład, orlika krzykliwego, bociana czarnego, turzycę piaskową.

Klimat 2

Przez teren gminy płynie 6 rzek, z których najbardziej znana jest Parsęta. Zalicza się ona do jednych z najczystszych i dziewiczych rzek w Polsce. Upodobali ją sobie głównie wędkarze i amatorzy spływów kajakowych, którzy chętnie korzystają z wybudowanej w 2008 r. stanicy kajakowej w Krosinie. Ponadto wędkarze mogą oddawać się swojej pasji na dwóch zasobnych w ryby jeziorach – Baczynie i Baczynku. Okazałe szczupaki, leszcze czy liny nie należą tu do rzadkości. Ciekawostką jest, że oba zbiorniki wodne zostały utworzone na przełomie XIX i XX wieku w ramach dużego kompleksu hydrotechnicznego zbudowanego w celach melioracyjnych na rzece Łozicy.

Na terenie gminy występuje kilkanaście drzew – pomników przyrody. Najważniejszym jest dąb szypułkowy w Kamionce o wysokości 15 m i obwodzie 730 cm. Dąb jest drugim pod względem grubości drzewem w powiecie szczecineckim (wg niektórych źródeł w woj. Zachodniopomorskim).

Powierzchnia – 204 km²

Liczba mieszkańców – 5200

Liczba sołectw – 18

Mapa Gminy Grzmiaca

źródło : 
http://www.grzmiaca.org.pl/

 

Gmina Malanów

25 lut

Gadżety od Gminy Malanów :)

Ulotki oraz 2 metalowe długopisy :) 

Dziękuję Gminie Malanów za powiększenie mojej kolekcji :) 

12784714_10206730758440948_847221478_n

 

O Gminie Malanów :

Malanów – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim.

Gmina zasięgiem swym obejmuje 17 sołectw: BibiannaCelestynyCzachulec StaryDziadowiceDziadowice-FolwarkFeliksów,GrąbkówKotwasiceMalanówMiłaczewMiłaczew KoloniaMiłaczewekPorożeRachowaSkarżyn-KoloniaTargówka i Żdżenice. Siedziba gminy to Malanów.

 

Gmina położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, na wysokości od 112 m n.p.m. do 193 m n.p.m. (kulminacja Wysoczyzny Tureckiej zlokalizowana we wsi Czachulec Stary). Rzeźba terenu jest zróżnicowana, a w ukształtowaniu powierzchni terenu gminy wyróżnić można trzy zasadnicze obszary: Równinę Turecko-LiskowskąKotlinę Malanowską oraz Wał Malanowski. Deniwelacje między poszczególnymi formami morfologicznymi a także w ich obrębie nie są duże – największa (około 25 metrów) występuje w obrębie Kotliny Malanowskiej. Natomiast spadki terenu są największe na nielicznych stokach Wału Malanowskiego (8-15%) oraz w obrębie pól wydmowych o nieregularnych kształtach (5-25%)[1]. Stolica gminy znajduje się w środkowo-zachodniej części Wału Malanowskiego.

Pomimo przeprowadzenia głębokich odwiertów w poszukiwaniu ropy naftowej, na terenie gminy nie odkryto żadnych znaczących bogactw mineralnych. Eksploatowane są jedynie złoża piasku i żwiru.

Krajobraz tego terenu został ukształtowany w wyniku zlodowacenia środkowopolskiego. Jego cechą charakterystyczną jest zupełny brak jezior naturalnych. Rzeźba terenu jest dość urozmaicona. Położone tu wzgórza, głównie pochodzenia kemowego – powstałe w wyniku segregacji materiału morenowego wymywanego z lodu przez wody roztopowe – osiągają znaczne wysokości.

 

źródło :  >TUTAJ< 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Gminne szaleństwa

 

Prezent z Wadowic :)

19 lut

WADOWICE - Miasto o bardzo długiej i ciekawej historii . 

Miasto o którym chyba każdy słyszał :)

12736035_10206675896949445_1622179482_n

 

A tu mały rys historyczny :) 

Pierwsza pisemna wzmianka o Wadowicach pochodzi z aktu lennego, jaki w 1327 r. złożył książę oświęcimski Jan Scholastyk czeskiemu królowi Janowi Luksemburskiemu. Podczas rządów Kazimierza, kolejnego władcy księstwa oświęcimskiego, w 1430 r. Wadowice uległy zupełnemu zniszczeniu podczas wielkiego pożaru. Chcąc szybko odbudować miasto, książę mocą przywileju z listopada tego samego roku, nadał Wadowicom prawo chełmińskie. Prawo to – znamienne dla Pomorza i Prus – dawało więcej uprawnień niż prawa magdeburskie i średzkie, zwykle nadawane w tym regionie. Wadowiczanie zostali zwolnieni z wszelkich powinności na rzecz książąt oświęcimskich na okres sześciu lat, mieli także prawo wyrębu drzew w książęcych lasach i połowu ryb w Skawie w dni postne (środy i piątki). Karczmarze, piwowarzy, szewcy, krawcy i sukiennicy zyskali możliwość wolnego handlu w promieniu jednej mili od miasta. W latach 1442–1493 miastem władał Władysław Zatorski, syn księcia zatorskiego z rodu Piastów. W 1564 r. zostało włączone do Korony Polskiej. W XVI w. Wadowice stanowiły prężnie rozwijający się ośrodek rzemiosła i handlu.

W 1772 r. Wadowice znalazły się w zaborze austriackim. W 1802 r. gmina miejska wykupiła prawa dominalne i Wadowice stały się wolnym miastem. W 1819 r. utworzono rozległy cyrkuł wadowicki, obejmujący 10 miast, 2 osady targowe i 340 wsi. W latach 1867–1975 miasto było siedzibą powiatu. W XIX w. miało charakter przeważnie polski, aczkolwiek z dużymi społecznościami żydowską i niemiecką. Urządzano jarmarki i targi tygodniowe. Pod koniec XIX w. drobny przemysł reprezentowało 10 gorzelni, 4 browary, 12 młynów i 12 tartaków. Rozwijał się węzeł kolejowy, powstały dzięki połączeniom do Bielska-Białej i Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorony (oba 1888) oraz Trzebini i Skawców (oba 1899).

Po I wojnie światowej Wadowice powróciły do Polski. W 1920 r. urodził się tutaj Karol Wojtyła, który później został papieżem Janem Pawłem II. W czasie II wojny światowej, po wcieleniu do III Rzeszy, nazwę miasta zmieniono na Wadowitz. Zimą 1945 r. miasto zajęły wojska sowieckie. Od 1975 r. miasto należało do powiatu bielskiego. Nowy podział administracyjny przyłączył je do województwa małopolskiego.

źródło 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Gminne szaleństwa